Πολιτική Απορρήτου

 

Η www.musthaveitemsMHI.com δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Η παρούσα πολιτική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και χειριζόμαστε το σύνολο των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων που σχετίζονται με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Η παρούσα πολιτική είναι σύμφωνη και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής ισχύει για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας που βρίσκονται εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR, η www.musthaveitemsMHI.com έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Αυτός έχει άμεση επαφή με την ανώτατη διοίκηση της www.musthaveitemsMHI.com και παραμένει ανεξάρτητος στο πλαίσιο της εταιρικής δομής της www.musthaveitemsMHI.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση musthaveitemsMHI.com@gmail.com. 

1) Ποιες πληροφορίες συλλέγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας

Η www.musthaveitemsMHI.com συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με επισκέπτες της ιστοσελίδας της και έχει το ρόλο του Υπευθύνου Επεξεργασίας για αυτό το συγκεκριμένο σύνολο πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους που παραμένουν νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι από την www.musthaveitemsMHI.com δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του ορισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων: 

(α) Λόγω της χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή επισκέπτη της ιστοσελίδας και σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων στην και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP του επισκέπτη (Internet Protocol), τη γεωγραφική θέση, τον παροχέα υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό των προβολών σελίδας.   

(β) Κατά τη χρήση του εντύπου επικοινωνίας που παρέχεται στην ενότητα ''Επικοινωνήστε μαζί μας'' η www.musthaveitemsMHI.com αποκτά προσωπικά στοιχεία σχετικά με έναν επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

(γ) Για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ενημερωτικά δελτία, η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.. 

(δ) Στα πλαίσια συμμετοχής σας στους διαγωνισμούς που προσφέρει η ιστοσελίδα μας η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

(ε) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας επιλέγει να μας παρέχει.

2) Cookies

Η www.musthaveitemsMHI.com δύναται να χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της. Ένα cookie είναι ένα αρχείο (μορφή .txt) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστοσελίδας (web server) σε ένα πελάτη προγράμματος περιήγησης (web browser client), το οποίο αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας στον τοπικό σκληρό δίσκο στον αντίστοιχο φάκελο προγράμματος της εφαρμογής περιήγησης που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, το αρχείο (cookie) διαβάζεται και μια ροή δεδομένων (data query stream) αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά να ανοίξει μια σελίδα από το διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com. Αυτό επιτρέπει στον διακομιστή ιστοσελίδας να εντοπίσει έναν μεμονωμένο επισκέπτη της ιστοσελίδας και να παρακολουθήσει ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.  

Ο διακομιστής ιστοσελίδας, ο οποίος φιλοξενεί την ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com, μπορεί να στείλει ένα τέτοιο αρχείο cookie στον υπολογιστή επισκέπτη της ιστοσελίδας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αρχείο cookie για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας και με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας.   

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να αρνηθούν την αποδοχή αρχείων cookie. Αυτό όμως θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τη χρήση πολλών ιστοσελίδων.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies;

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

-    επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet"

-    κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο"

-    επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

-     επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”

-    στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου"

-    κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies".

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

-    επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”

-    κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου".

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

-    επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές"

-    κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy"

-    βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0:

-    επιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις"

-    κάντε κλικ στο “Απόρρητο”.

Η εταιρία Google προσφέρει εργαλεία για την εμπορική διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε ιστότοπους, οι οποίοι είναι το Google AdWords και το Google AdSense. Και οι δύο χρησιμοποιούν ένα λεγόμενο αρχείο Double-Dart-Cookie. Είναι ο ίδιος τύπος αρχείου κειμένου όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας απενεργοποιήσει την αποδοχή των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη της ιστοσελίδας, τα εργαλεία διαφήμισης της Google Corporation μπορεί να φαίνονται δυσλειτουργικά σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η εταιρία Google συμπληρώνει το ρόλο του Υπευθύνου Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες και τα εργαλεία ιστότοπου που παρέχονται από την εταιρία Google κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com. Η παρούσα παράγραφος ισχύει τηρουμένων των αναλογιών σε οποιαδήποτε άλλο εξωτερικό, νομικά και οικονομικά ανεξάρτητο, τρίτο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εμπορικής διαφήμισης και προώθησης. 

 

Η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να χρησιμοποιήσει το Google Analytics ή άλλο εργαλείο ανάλυσης για να αναλύσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.Το Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω cookies, τα οποία αποθηκεύονται σε υπολογιστές επισκεπτών ιστοσελίδων όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Google θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη εδώ (http://www.google.com/privacypolicy.html).  

3) Χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά μέρη αυτής της ιστοσελίδας. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

(α) διαχείριση της ιστοσελίδας της www.musthaveitemsMHI.com και για εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς. 

(β) να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας προσαρμόζοντας την ιστοσελίδα.

(γ) να επιτρέψουμε τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

(δ) να αποστέλλουμε γενικές εμπορικές επικοινωνίες σε άτομα που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μαςμας ή στα πλαίσια συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς της ιστοσελίδας μας.

(ε) να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και ενημερωτικά δελτία σε άτομα που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας ή στα πλαίσια συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς της ιστοσελίδας μας υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο έχουν σχέση τα προσωπικά δεδομένα είχε ζητήσει συγκεκριμένα αυτή την υπηρεσία και υπέβαλε ρητή συγκατάθεση σε αυτό.

(στ) διεκπεραιώνουμε την ακύρωση των υπηρεσιών και την κατάργηση της εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία ή άλλες εμπορικές και μη εμπορικές ειδοποιήσεις, σύμφωνα με το γραπτό αίτημα του ατόμου, στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα ή διά απεγγραφής (unsubscribing) μέσω του σχετικού συνδέσμου που υπάρχει στις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις/ενημερωτικά δελτία. Ένα γραπτό αίτημα μπορεί να αποσταλεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση musthaveitemsMHI.com@gmail.com.

(ζ) διεκπεραίωση ερευνών και καταγγελιών που υποβάλλονται από ένα άτομο στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας.

(η) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Η www.musthaveitemsMHI.com δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο σχετίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα δίνει ρητή συναίνεση του περί τούτου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα παραμένουν αποθηκευμένα για όσο χρόνο θα συνεχίζετε να είστε εγγεγραμμένοι για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή για άλλο εύλογο χρόνο που απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των προσωπικών δεδομένων και τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

4) Άλλες γνωστοποιήσεις

Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, η www.musthaveitemsMHI.com δεν αποκαλύπτει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με έναν μεμονωμένο επισκέπτη της ιστοσελίδας σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου  με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην www.musthaveitemsMHI.com, ή άλλους επαγγελματίες συνεργάτες www.musthaveitemsMHI.com οι οποίοι θα τηρούν πιστά τους όρους του GDPR ή σε τρίτους μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση αφορά ζητήματα εθνικής ή / και διεθνούς ασφάλειας, πρόληψης ή διερεύνησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, επιβολή νόμου, δημόσιου συμφέροντος, όταν νομική διαδικασία κατά του προσώπου στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα εκκρεμεί ή έχει ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί.

5) Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η www.musthaveitemsMHI.com αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση εύλογων τεχνικών και οργανωτικών προφυλάξεων για την αποτροπή της απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων που σχετίζονται με τους μεμονωμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. 

6) Τροποποιήσεις πολιτικής

Μπορούμε να επικαιροποιήσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου εάν αλλάξουν οι απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό γίνεται με την ανάρτηση νέας έκδοσης στην ιστοσελίδα μας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να ελέγχουν αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθούν ότι έχουν γνώση οποιωνδήποτε αλλαγών.

7) Δικαιώματα σχετικά με τα ατομικά και προσωπικά σας δεδομένα / πληροφορίες

Μετά την υποβολή γραπτής αίτησης από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της www.musthaveitemsMHI.com (musthaveitemsMHI.com@gmail.com), ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) να ζητήσετε αναθεώρηση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν και αποθηκεύτηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να ελέγξετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή.

(β) να ζητήσετε μια διόρθωση και αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

(γ) να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(δ) να ζητήσετε να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως τα προσωπικά σας δεδομένα (λήθη), τα οποία αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(ε) να επιβάλετε περιορισμό στον σκοπό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(στ) να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

(ζ) τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που έχετε ορίσει.

(η) Αναφορά παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

8) Cookies τρίτων ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η www.musthaveitemsMHI.com δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τις πολιτικές απορρήτου, το περιεχόμενο ή τις πρακτικές των τρίτων ιστοσελίδων. 

9) Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον υπάλληλο προστασίας δεδομένων στο musthaveitemsMHI.com@gmail.com.

Η www.musthaveitemsMHI.com δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Η παρούσα πολιτική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και χειριζόμαστε το σύνολο των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων που σχετίζονται με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Η παρούσα πολιτική είναι σύμφωνη και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής ισχύει για όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας που βρίσκονται εντός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR, η www.musthaveitemsMHI.com έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Αυτός έχει άμεση επαφή με την ανώτατη διοίκηση της www.musthaveitemsMHI.com και παραμένει ανεξάρτητος στο πλαίσιο της εταιρικής δομής της www.musthaveitemsMHI.com Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση musthaveitemsMHI.com@gmail.com

1) Ποιες πληροφορίες συλλέγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας

Η www.musthaveitemsMHI.com συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με επισκέπτες της ιστοσελίδας της και έχει το ρόλο του Υπευθύνου Επεξεργασίας για αυτό το συγκεκριμένο σύνολο πληροφοριών. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτους που παραμένουν νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι από την www.musthaveitemsMHI.com δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του ορισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγονται οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων: 

(α) Λόγω της χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας, η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή επισκέπτη της ιστοσελίδας και σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων στην και τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP του επισκέπτη (Internet Protocol), τη γεωγραφική θέση, τον παροχέα υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό των προβολών σελίδας.   

(β) Κατά τη χρήση του εντύπου επικοινωνίας που παρέχεται στην ενότητα ''Επικοινωνήστε μαζί μας'' η www.musthaveitemsMHI.com αποκτά προσωπικά στοιχεία σχετικά με έναν επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

(γ) Για να εγγραφείτε στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ενημερωτικά δελτία, η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.. 

(δ) Στα πλαίσια συμμετοχής σας στους διαγωνισμούς που προσφέρει η ιστοσελίδα μας η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

(ε) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας επιλέγει να μας παρέχει.

2) Cookies

Η www.musthaveitemsMHI.com δύναται να χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της. Ένα cookie είναι ένα αρχείο (μορφή .txt) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστοσελίδας (web server) σε ένα πελάτη προγράμματος περιήγησης (web browser client), το οποίο αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας στον τοπικό σκληρό δίσκο στον αντίστοιχο φάκελο προγράμματος της εφαρμογής περιήγησης που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, το αρχείο (cookie) διαβάζεται και μια ροή δεδομένων (data query stream) αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά να ανοίξει μια σελίδα από το διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com. Αυτό επιτρέπει στον διακομιστή ιστοσελίδας να εντοπίσει έναν μεμονωμένο επισκέπτη της ιστοσελίδας και να παρακολουθήσει ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.  

Ο διακομιστής ιστοσελίδας, ο οποίος φιλοξενεί την ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com, μπορεί να στείλει ένα τέτοιο αρχείο cookie στον υπολογιστή επισκέπτη της ιστοσελίδας κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αρχείο cookie για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας και με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας.   

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να αρνηθούν την αποδοχή αρχείων cookie. Αυτό όμως θα έχει αρνητικό αντίκτυπο τη χρήση πολλών ιστοσελίδων.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies;

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:

-    επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές Internet"

-    κάντε κλικ στην καρτέλα "Ιδιωτικό απόρρητο"

-    επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

-     επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”

-    στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις περιεχομένου"

-    κάντε κλικ στην επιλογή "Cookies".

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

-    επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”

-    κάντε κλικ στο "Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου".

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

-    επιλέξτε από το μενού "Εργαλεία" και στη συνέχεια "Επιλογές"

-    κάντε κλικ στο εικονίδιο "Privacy"

-    βρείτε το μενού "cookies" και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0:

-    επιλέξτε από το μενού “Αρχεία" και στη συνέχεια “Προτιμήσεις"

-    κάντε κλικ στο “Απόρρητο”.

Η εταιρία Google προσφέρει εργαλεία για την εμπορική διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε ιστότοπους, οι οποίοι είναι το Google AdWords και το Google AdSense. Και οι δύο χρησιμοποιούν ένα λεγόμενο αρχείο Double-Dart-Cookie. Είναι ο ίδιος τύπος αρχείου κειμένου όπως περιγράφηκε πιο πάνω. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας απενεργοποιήσει την αποδοχή των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την επίσκεψη της ιστοσελίδας, τα εργαλεία διαφήμισης της Google Corporation μπορεί να φαίνονται δυσλειτουργικά σε αυτήν την ιστοσελίδα. Η εταιρία Google συμπληρώνει το ρόλο του Υπευθύνου Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις υπηρεσίες και τα εργαλεία ιστότοπου που παρέχονται από την εταιρία Google κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της www.musthaveitemsMHI.com. Η παρούσα παράγραφος ισχύει τηρουμένων των αναλογιών σε οποιαδήποτε άλλο εξωτερικό, νομικά και οικονομικά ανεξάρτητο, τρίτο πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εμπορικής διαφήμισης και προώθησης. 

 

Η www.musthaveitemsMHI.com μπορεί να χρησιμοποιήσει το Google Analytics ή άλλο εργαλείο ανάλυσης για να αναλύσει τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.Το Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω cookies, τα οποία αποθηκεύονται σε υπολογιστές επισκεπτών ιστοσελίδων όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται σχετικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Google θα αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη εδώ (http://www.google.com/privacypolicy.html).  

3) Χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά μέρη αυτής της ιστοσελίδας. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:

(α) διαχείριση της ιστοσελίδας της www.musthaveitemsMHI.com και για εσωτερικούς στατιστικούς σκοπούς. 

(β) να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας προσαρμόζοντας την ιστοσελίδα.

(γ) να επιτρέψουμε τη χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

(δ) να αποστέλλουμε γενικές εμπορικές επικοινωνίες σε άτομα που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους στοιχεία κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μαςμας ή στα πλαίσια συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς της ιστοσελίδας μας.

(ε) να αποστέλλουμε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και ενημερωτικά δελτία σε άτομα που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα μας ή στα πλαίσια συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς της ιστοσελίδας μας υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο στο οποίο έχουν σχέση τα προσωπικά δεδομένα είχε ζητήσει συγκεκριμένα αυτή την υπηρεσία και υπέβαλε ρητή συγκατάθεση σε αυτό.

(στ) διεκπεραιώνουμε την ακύρωση των υπηρεσιών και την κατάργηση της εγγραφής σε ενημερωτικά δελτία ή άλλες εμπορικές και μη εμπορικές ειδοποιήσεις, σύμφωνα με το γραπτό αίτημα του ατόμου, στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα ή διά απεγγραφής (unsubscribing) μέσω του σχετικού συνδέσμου που υπάρχει στις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις/ενημερωτικά δελτία. Ένα γραπτό αίτημα μπορεί να αποσταλεί στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση musthaveitemsMHI.com@gmail.com.

(ζ) διεκπεραίωση ερευνών και καταγγελιών που υποβάλλονται από ένα άτομο στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας.

(η) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Η www.musthaveitemsMHI.com δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εκτός εάν το πρόσωπο στο οποίο σχετίζονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα δίνει ρητή συναίνεση του περί τούτου.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα σας θα παραμένουν αποθηκευμένα για όσο χρόνο θα συνεχίζετε να είστε εγγεγραμμένοι για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή για άλλο εύλογο χρόνο που απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των προσωπικών δεδομένων και τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

4) Άλλες γνωστοποιήσεις

Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, η www.musthaveitemsMHI.com δεν αποκαλύπτει ούτε κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με έναν μεμονωμένο επισκέπτη της ιστοσελίδας σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου  με το οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες που παρέχουν τεχνική υποστήριξη στην www.musthaveitemsMHI.com, ή άλλους επαγγελματίες συνεργάτες www.musthaveitemsMHI.com οι οποίοι θα τηρούν πιστά τους όρους του GDPR ή σε τρίτους μόνο σε περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση αφορά ζητήματα εθνικής ή / και διεθνούς ασφάλειας, πρόληψης ή διερεύνησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, επιβολή νόμου, δημόσιου συμφέροντος, όταν νομική διαδικασία κατά του προσώπου στο οποίο σχετίζονται τα προσωπικά δεδομένα εκκρεμεί ή έχει ξεκινήσει ή ολοκληρωθεί.

5) Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η www.musthaveitemsMHI.com αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση εύλογων τεχνικών και οργανωτικών προφυλάξεων για την αποτροπή της απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων που σχετίζονται με τους μεμονωμένους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. 

6) Τροποποιήσεις πολιτικής

Μπορούμε να επικαιροποιήσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου εάν αλλάξουν οι απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό γίνεται με την ανάρτηση νέας έκδοσης στην ιστοσελίδα μας. Συμβουλεύουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να ελέγχουν αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθούν ότι έχουν γνώση οποιωνδήποτε αλλαγών.

7) Δικαιώματα σχετικά με τα ατομικά και προσωπικά σας δεδομένα / πληροφορίες

Μετά την υποβολή γραπτής αίτησης από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της www.musthaveitemsMHI.com (musthaveitemsMHI.com@gmail.com), ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) να ζητήσετε αναθεώρηση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν και αποθηκεύτηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και να ελέγξετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή.

(β) να ζητήσετε μια διόρθωση και αλλαγή στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες, τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

(γ) να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(δ) να ζητήσετε να διαγραφούν εν μέρει ή πλήρως τα προσωπικά σας δεδομένα (λήθη), τα οποία αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(ε) να επιβάλετε περιορισμό στον σκοπό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

(στ) να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας.

(ζ) τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που έχετε ορίσει.

(η) Αναφορά παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

8) Cookies τρίτων ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η www.musthaveitemsMHI.com δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τις πολιτικές απορρήτου, το περιεχόμενο ή τις πρακτικές των τρίτων ιστοσελίδων. 

9) Πολιτική Απορρήτου Για Μηνύματα SMS

Χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, η οποία υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Επιλέγοντας το μάρκετινγκ κειμένων και τις ειδοποιήσεις, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

  1. Εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου σας στο ταμείο και κάνοντας μια αγορά, εγγράφεστε μέσω της φόρμας συνδρομής ή μιας λέξης-κλειδιού και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να σας στείλουμε ειδοποιήσεις κειμένου (για την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταλελειμμένων υπενθυμίσεων καλαθιού αγορών) και προσφορές μάρκετινγκ κειμένου καθώς και την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Αναγνωρίζετε ότι η συγκατάθεση δεν αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε αγορά.
  2. Ο αριθμός τηλεφώνου, το όνομα και οι πληροφορίες αγοράς σας θα κοινοποιηθούν στην πλατφόρμα SMS "SMSBump Inc, μια εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γραφείο στη Σόφια, Βουλγαρία, ΕΕ. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων μάρκετινγκ και ειδοποιήσεων. Κατά την αποστολή του μηνύματος, ο αριθμός τηλεφώνου σας θα μεταβιβάζεται σε έναν χειριστή μηνυμάτων κειμένου για να εκπληρώσει την παράδοσή του.
  3. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ κειμένου και ειδοποιήσεων, απαντήστε με STOP σε οποιοδήποτε μήνυμα  αποστέλλεται από εμάς ή χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που σας παρέχουμε σε οποιοδήποτε από τα μηνύματά μας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι εναλλακτικές μέθοδοι εξαίρεσης, όπως η χρήση εναλλακτικών λέξεων ή αιτημάτων, δεν θα λογίζονται ως εύλογο μέσο εξαίρεσης. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.
  4. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε "ΒΟΗΘΕΙΑ" στον αριθμό από τον οποίο λάβατε τα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε, ακολουθήστε τις παραπάνω διαδικασίες.